Đang tải... Vui lòng chờ...

CÔNG NGHỆ LUYỆN ANTIMOAN

CÔNG NGHỆ LUYỆN  ANTIMOAN
Để luyện antimon có thể áp dụng những công nghệ thích hợp cho từng loại quặng
1.1.. Đối với quặng giàu:
Có hàm lượng ≥ 40%Sb, có thể luyện trong lò phản xạ hoặc lò điện hồ quang để nhận antimoan kim loại thô, có hàm lượng 92-93%Sb. Tinh luyện antimoan thô bằng phương pháp hỏa tinh luyện để tách các tạp chất: Fe, As, Cu, S... nhận được antimoan kim loại thương phẩm đạt chất lượng xuất khẩu
1.1.1. Đối với quặng giàu sulphua có thể áp dụng công nghệ luyện lắng
1.1.2. Đối với quặng giàu oxyt có thể áp dụng công nghệ luyện hoàn nguyên
1.2.3. Đối với quặng giàu sulphua lẫn oxyt có thể áp dụng công nghệ luyện phản ứng- hoàn nguyên
2. Đối với quặng nghèo:
Có hàm lượng ≥ 10-20%Sb, áp dụng công nghệ thiêu bay hơi trong lò Hecsi nhận được bụi oxyt antimoan với hàm lượng Sb xấp xỉ
80% . Sau đó luyện hoàn nguyên bụi trong lò phản xạ nhận được antimoan thô. Nếu trong quặng có As thì trong antimoan thô cũng chứa As. Antimoan thô được tinh luyện tiếp theo bằng phương pháp hỏa tinh luyện để tách As, nhận được antimoan thương phẩm đạt chất lượng xuất khẩu > 99,65-99,85%Sb.
3. Đối với quặng rất nghèo có hàm lượng < 5%Sb
Đầu tiên áp dụng công nghệ tuyển nổi để nhận đươc tinh quặng ≥ 10-20%Sb
Sau đó áp dụng công nghệ thiêu bay hơi để chuyển tinh quặng ≥ 10-20%Sb thành bụi oxyt antimoan, rồi luyện hoàn nguyên tiếp theo trong lò phản xạ và tinh luyện nhận antimoan tinh đạt chất lượng xuất khẩu > 99,65-99,85%Sb.
3. Đối với quặng antimoan nghèo có chứa vàng, mà không thể tách được vàng bằng phương pháp thủy luyện cyanua:
Đầu tiên áp dụng công nghệ tuyển nổi để thu quặng tinh antimoan chứa vàng
Sau đó  luyện quặng tinh antimoan chứa vàng  nhận được antiumoan thô chứa vàng
Tinh luyện antimoan thô chúa vàng nhận được antimoan tinh chứa vàng
Thiêu bay hơi antimoan tinh nhận được bột oxyt antimoan chất lượng cao và hợp kim chứa vàng
Phân kim hợp kim chứa vàng thu được vàng
 
2.SẢN XUẤT ANTIMOAN
Công nghệ:
Để chế biến quặng antimoan Việt Nam hiện nay thích hợp nhất là áp dụng công nghệ : Thiêu bay hơi, luyện và tinh luyện lò phản xạ, nhận antimoan xuất khẩu > 99,65-99,85%Sb.
Quy mô:
Dây chuyền thiết bị luyện antimon hoàn chỉnh công suất 1000 tấn sản phẩm/năm
- Tổng số công nhân  bộ phận luyện  rất ít, khoảng 60 công nhân 
- Vốn đầu tư không lớn, khoảng 20-30 tỷ
Sản phẩm:
- Antimoan thỏi , chất lượng xuất khẩu, hàm lượng: > 99,65-99,85%Sb.
Giá bán: Hiện nay ( tháng 4/2014) khoảng : 9500-10.000 USD/ tấn
Tổng mặt bằng xây dựng: Khoảng 1,5-2 ha
Hiệu quả kinh tế: Rất cao
3.THIẾT KẾ THI CÔNG-CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
3.1. Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Luyện kim màu Việt Nam sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư trong việc: lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật- lập bản vẽ thi công toàn bộ công trình từ công đoạn: tuyển nổi, thiêu bay hơi, luyện  antimoan thô, tinh luyện nhận antimoan  thương phẩm đạt chất lượng xuất khẩu
3.2. Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Luyện kim màu Việt Nam cũng sẵn sàng chuyển giao công nghệ toàn bộ công trình kể trên
3.3. Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Luyện kim màu Việt Nam cũng sẵn sàng chuyển giao công nghệ toàn bộ công trình chế biến quặng antimoan nghèo chứa vàng với hiệu quả kinh tế cao
3.4. Toàn bộ thiết bị chế biến quăng antimoan có thể thiết kế và chế tạo trong nước
 
4.MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ THIẾT BỊ LUYỆN ANTIMOAN VÀ SẢN PHẨM
 

 

 
Thiết bị đường ống thu bụi của phân xưởng thiêu bay hơi antimoan

  

 

 


 

Lò phản xạ luyện bụi oxyt antimoan và tinh luyện antimoan tạo ra antimoan thỏi thương phẩm
 

 

 


 

Antimoan thỏi thương phẩm

  

Lò phản xạ sản xuất bột oxyt antimoan độ sạch cao
 
 
 
 
Lò điện hồ quang 100KVA luyện phản ứng - hoàn nguyên quặng hỗn hợp oxyt-sulphua antimoan Việt Nam
 
 


 

  
Ảnh 33 tấn antimoan xuất khẩu từ luyện phản ứng hoàn nguyên quặng Việt Nam
 
5.NHỮNG TỒN TẠI CỦA CÔNG NGHỆ LUYỆN ANTIMOAN Ở VIỆT HIỆN NAY
5.1. Khi trong quặng có hàm lượng chì và Arsen cao thì khó nhận được antimoan tinh đạt chất lượng xuất khẩu
5.2.Trong công đoạn thiêu bay hợi hay gặp sự cố bết lò
5.3. Hệ thống thu bụi chưa đảm bảo nên thực thu antimoan còn rất thấp
5.4. Chưa thu được vàng trong quặng antimoan chứa vàng
5.5. Xỉ của lò luyện và tinh luyện  chưa được quay vòng luyện lại, gây tổn thất nhiều kim loại 
In văn bản

Hỗ trợ trực tuyến
Thời tiết
Hôm nay
Ngày mai